Svalbard

Brun kamfluesoppLongyerbyen
Arr: Norges Sopp- og nyttevekstforbund
Sted: Ikke bestemt
Dato: Fredag 2. september
Tid: Ikke bestemt
(nærmere opplysninger fra forbundet sentralt kommer etterhvert)

Longyerbyen
Arr: Norges sopp og nyttevekstforbund & Svalbard turn og aktiv
Sted: Ikke bestemt
Dato: 3. og 4. september (soppens dag)
Tid: ikke bestemt
(Nærmere opplysninger fra forbundet sentralt kommer etterhvert)