Røyksopp og unge fluesopper

Alle røyksopper som er hvite inni, og faste, er spiselige. Det er derfor en grei gruppe med matsopper. Man kan imidlertid forveksle en røyksopp med en ung fluesopp, fordi disse kommer opp av bakken med et ytre hylster - som en liten ball. Da likner disse fluesoppene på røyksopper. Dette ytre hylsteret kan være glatt, eller vortete. Når fluesoppen vokser, vil dette hylsteret hos rød, brun fluesopp og panterfluesopp sitte igjen som hudlapper på hatten. Hvit og grønn fluesopp har som regel ikke hudlapper på hatten. 

Bildene nedenfor viser øverst en vorterøyksopp. Den er temmelig hvit, og vortete. Neste bilde viser en ung brun fluesopp. Vi ser antydninger til skjellkranser nederst på stilken, og en vortete hatt. I fasong kan disse to artene likne hverandre. På bilde nr 3 nedenfor, er de to artene vist ved siden av hverandre. 

For å være sikker på identifisering, skjærer man igjennom soppene, og sammenlikner struktur (nederste bilde, nr 4). Da ser man at vorterøyksoppene ytterst til høyre er helt homogene inni kjøttet, mens den unge brune fluesopp (nr 3 og 4 fra høyre) har antydning til hatt, skiver og stilk. Dessuten ser vi en antydning til farge under det ytre hylsteret på hatten.  

Vorterøyksopp

Ung brun fluesopp

Vorterøyksopp og brun fluesopp

Gjennomskåret vorterøyksopp og brun fluesopp