Rørsoppregel 2

Smørsopp


Rørsoppregel nummer 2 er egentlig unødvendig, fordi den første rørsoppregelen omfatter alle artene. Vi tar den med likevel. Den sier som følger:

Regel
Alle rørsopper med ring er spiselige.

Det er to viktige arter rørsopper med ring i Norge; smørsopp (Suillus luteus) og lerkesopp (Suillus grevillei). Begge er gode matsopper. I tillegg har sumpkusopp (Suillus flavidus) ring, og denne er også spiselig (men ikke så god). 


 

Soppen på bildet er en smørsopp. Den er spiselig fordi den har ring, som sees på stilken. Da soppen var ung, satt denne ringen mellom hattkanten og stilken, og beskyttet rørlaget. Når soppen er fullt utvokst, slipper ringen taket i hattkanten, og blir sittende igjen på stilken. 

Ifølge rørsoppregel nr 1 er smørsoppen spiselig også fordi den ikke er rød eller rosa på stilk eller rør. 

Smørsopp bør få fjernet hatthuden umiddelbart etter at soppen er plukket, fordi denne blir slimete i stekepannen.