Regler for å plukke sikker sopp

BESTEMMELSESREGLER SOM GJØR DET TRYGT Å PLUKKE SOPP I NORGE

1. Sprø skivesopp 1

Skiver på sotriske

Blant skivesoppene (se bildet til venstre) er det to slekter som har helt sprøtt kjøtt, se tegning. Holder man soppen, gjerne med hatten hengende ned, og så bryter i stilken, kan kjøttet ikke trevles. Det brytes som en gulost. 

Sprø skivesoppBryter man så i hatten, og ser at det pipler ut en væske (melkesaft) av bruddet - da er dette en RISKE. Om denne risken har oransje melkesaft, er det en matriske. Disse er det to arter av - granmatriske og furumatriske. De er knyttet til hvert sitt treslag.

Det er også en rekke andre risker, blant dem flere spiselige. Matriskene hører imidlertid med til de 5 sikre soppene, som alle er meget lette å bestemme. Flere av de øvrige riskene kan også lett identifiseres, slik som rødbrun pepperriskesvovelriske, mandelriske, sotriske og skjeggriske. Alle disse kan også spises. 


Regel 1

Om du har funnet en skivesopp med sprøtt kjøtt, som har oransje melkesaft, er dette en matriske. Det er en glimrende matsopp, som ikke kan forveksles med noen annen sopp.

Matrisker

2. Sprø skivesopp 2

Sprø skivesopp

Blant skivesoppene er det to slekter som har helt sprøtt kjøtt. Bryter man kjøttet i stilken, er det som å dra av biter av en gulost. Kjøttet trevles ikke, det er altså ikke lengdefibret. 

Bryter man så i hatten, og det ikke kommer ut noe væske (melkesaft), har vi en KREMLE. 

Regel 2

En sprø skivesopp uten melkesaft er en kremle. For å vite om den er spiselig, må den smakes på. Er den mild, bruker vi den. Er den skarp, vrakes den. 

Grønnkremle

3. Rørsoppregel 1

Rørsoppene er ingen stor gruppe i Norge, og det er ingen virkelig farlige arter. Dere kjenner dem igjen på strukturen på undersiden av hatten, som vi kaller rør, se bildet til venstre. Dette svampaktige rørlaget kan lett fjernes fra resten av hatten, særlig når soppen begynner å bli voksen. 

Regel 3
De uspiselige eller svakt giftige artene kan skilles ut ved å unngå alle arter som er røde eller rosa på stilk eller rør. Alle andre rørsopper kan spises. 

Artene
Det er to arter vi vil unngå i Norge, som begge er svakt giftige: besk rørsopp (Boletus calopus) og ildrørsopp (Boletus luridus). Den første har et gult rørlag og noe rødt på stilken, mens ildrørsoppen er rød både på stilken og rørlaget. Ingen av disse artene er veldig vanlige. Pepperrørsoppen (Chalciporus piperatus) har også et rødt rørlag, og denne regnes som uspiselig. 

Gallerørsoppen (Tylopilus felleus) er imidlertid svært vanlig, og kan forveksles med steinsopp. Den har imidlertid et rosafarget rørlag, særlig som litt eldre. I tillegg har stilken et grovmasket, mørkt årenett. Gallerørsoppen er ikke giftig, men smaker ufyselig. 


4. Rørsoppregel 2

Smørsopp


Rørsoppregel nummer 2 er egentlig unødvendig, fordi den første rørsoppregelen omfatter alle artene. Vi tar den med likevel. Den sier som følger:

Regel 4
Alle rørsopper med ring er spiselige.

Det er to viktige arter rørsopper med ring i Norge; smørsopp (Suillus luteus) og lerkesopp (Suillus grevillei). Begge er gode matsopper. I tillegg har sumpkusopp (Suillus flavidus) ring, og denne er også spiselig (men ikke så god). Soppen på bildet er en smørsopp (Suillus luteus). Den er spiselig fordi den har ring, som sees på stilken. Da soppen var ung, satt denne ringen mellom hattkanten og stilken, og beskyttet rørlaget. Når soppen er fullt utvokst, slipper ringen taket i hattkanten, og blir sittende igjen på stilken. 

Ifølge rørsoppregel nr 1 er smørsoppen spiselig også fordi den ikke er rød eller rosa på stilk eller rør. 

Smørsopp bør få fjernet hatthuden umiddelbart etter at soppen er plukket, fordi denne blir slimete i stekepannen.


5. Piggsopper

Piggsoppene er lette å kjenne igjen, for de har pigger på undersiden av hatten. 

Regel 5

Alle lyse piggsopper er spiselige


6. Røyksopper

Røyksopper er runde, hvite små baller på bakken, som når de blir gamle ryker når man tråkker på dem. De har ingen antydning til strukturer (stilk eller hatt) når man skjærer gjennom dem. 

Regel 6

Alle røyksopper kan spises så lenge de er hvite inni.


7. Korallsopper (”fingersopper”)

Korallsopper er sopper som forgrener seg fra bakken opp mot himmelen.


Regel 7

Alle tykkfotete og ensfarget lyse korallsopper er spiselige.

8. Slørsopper
Slørsopper er skivesopp, hvor unge individer har fine tråder mellom hattkanten og stilken. 

Regel 8
Unngå alle sopper med brune skiver. 

Bildene under viser spiss giftslørsopp - den giftigste soppen vi har i Norge

 

9. Helt hvite skivesopper

Det er flere arter helt hvite sopper, og flere er spiselige. Imidlertid hører også den dødelig giftige hvite fluesoppen med i denne gruppen. Den har hvit hatt, hvite skiver, hvit ring og hvit slire.

Regel 9
Unngå alle helt hvite skivesopper.

Bildene under viser en hvit fluesopp - en hel og en gjennomskåret. Hvit fluesopp er dødelig giftig.