Traktkantarell - gullmosehatt

De to artene traktkantarell og gullmosehatt likner hverandre til forveksling. Sett ovenfra kan de knapt skilles. Begge har trakt eller navle, og omtrent samme farge på hattens overside. Fargen på stilken kan være identisk, og begge har nedløpende skiver (gullmosehatt) eller ribber (traktkantarellen). Begge artene vokser i klynger. Det som skiller dem er imidlertid følgende:

Gullmosehatten vokser kun på morkne stubber og stokker. Den har skiver (ikke ribber), og fargen på disse er lysende gull- til oransjegule. 

Traktkantarellen vokser først og fremst på bakken, men også denne kan finnes på stubber og røtter. Den har ribber, som er gaffeldelte og har tverrforbindelser, og de er langt nedløpende. Fargen på ribbene er grågul.

Traktkantarellen er en meget god matsopp, mens gullmosehatten anses å ha en spiselig hatt, og for seig stilk til at denne har matverdi. 

Gullmosehatt og traktkantarellGullmosehatt og traktkantarell

På begge bildene ovenfor er gullmosehatten avbildet til venstre, og traktkantarellen til høyre.