Traktkantarell - spiss giftslørsopp

Disse to artene har et visst overlapp i sesong, men den spisse giftslørsoppen er en sensommer/høstsopp, mens traktkantarellen er en utpreget høst/senhøstsopp. Det er svært mange karaktértrekk som skiller dem, og forvekslinger skulle ikke være nødvendig. 

Spiss giftslørsoppDen spisse giftslørsoppen (Cortinarius rubellus) til venstre har vanligvis en spiss hatt, er kjøttfylt, og har gulaktige bånd eller felter på stilken. Skivene (ikke ribber) er brune, med antydning til rødbrunt eller rustbrunt, de er litt fjernstilte, og ikke nedløpende. Stilken har en noe tilspisset basis. 

Denne ekstremt giftige arten vokser først og fremst i gammel granskog, og opptrer enkeltvis eller i små klynger, særlig i august måned. Den er temmelig vanlig.

Traktkantareller

Traktkantarellen (over, til høyre) har en trakt som går tvers igjennom hele stilken, og er med andre ord hul. Hatten er på oversiden mer eller mindre brun eller gråbrun, og har på undersiden gråaktige ribber som er nedløpende. Stilken er gulbrun.

Traktkantarellen vokser i store klynger og tepper, både i yngre og eldre granskog. Den kan plukkes fram til snø og frost tar den i november/desember måned.