Steinsopp - gallerørsopp

Disse to artene kan likne på hverandre. Begge er rørsopper, kan ha omtrent samme farge på hatten, og være like store. Det er imidlertid to gode skilletegn:

Stilken
Mens den øvre delen av stilken hos steinsoppen har et fint, lyst åremønster (nederste bilde), har den øvre delen av stilken hos gallerørsoppen et grovt, brunaktig åremønster.

Smak
Mens smaken hos steinsoppen er mild og behagelig (den kan spises rå), er smaken besk og vond hos gallerørsoppen. Den sistnevnte arten er ikke giftig, bare fryktelig vond. Det er derfor ikke farlig å smake på den.

GallerørsoppGallerørsoppen (Tylipilus felleus) til venstre har et grovmasket årenett på den øvre del av stilken. Rørlaget er til å begynne med ganske hvitt, men blir hos eldre eksemplarer fra rosa til skittenrosa. Rørmunningene er ganske vide og kantete. Hatten kan bli opp til 15 cm i diameter. De vokser ofte enkeltvis, men kan forekomme flere i nærheten av hverandre.

SteinsoppSteinsoppen (Boletus edulis) har på bildet til høyre en ganske mørk brunfarge, men denne kan være betraktelig lysere. Det er flere arter av dem (steinsopp, bleklodden steinsopp, rødbrun steinsopp), men alle har det lyse åremønsteret på stilken. Og alle smaker mildt og behagelig. Diameteren hos steinsoppen går vanligvis opp mot 20 cm, men hele 40 cm store eksemplarer kan også finnes. De kan derfor bli en god del større enn gallerørsoppen. Rørlaget hos steinsoppen er til å begynne med hvitt, senere blir det gulaktig og til slutt mot det gulgrønt. Rørmunnningene er trange. Steinsopp kan vokse i svært mange eksemplarer tett ved hverandre. 

Steinsopp