Soppkontroll

Soppgleder oppdaterer i 2019 og 2020 ikke soppkontrollene, for de er godt presentert hos Norges sopp- og nyttevekstforbund. Soppkontrollene som jeg har ført opp for hvert av fylkene, er fra 2018. Jeg har foreløpig valgt å ikke stryke dem. 

Nytt fra 2017 var at du hos Norges sopp- og nyttevekstforbund også kan få bestemt sopp via en app. Den er "bemannet to måneder hver høst. 

Blomkålsopp


Vi vil ikke lenger oppgi navn og adresser for alle soppkontrollører i hvert fylke. Bakgrunnen er at det er vanskelig å oppdatere informasjon.