Påmelding

Sotriske


Til soppkursene på Mellom og Sandbakken 2017 tar vi forhåndsbetaling. Til kursene på Sandbakken betaler dere via nettsidene til Sandbakken sportsstue

Til kursene på Mellom betaler dere til min konto:1503 87 61576 Soppgleder Morten Jødal. 
Betalingen merkes med navn på deltakere, og dato for kurset. Samtidig sender dere en epost til meg, om påmeldingen: morten@soppgleder.no