Behandling

Spiss giftslørsopp

Ved tegn til soppforgiftning må man få pasienten til å tømme magen, slik at giftstoffene kommer ut av kroppen. Hvis vedkommende ikke kaster opp ved egen hjelp, må brekninger provoseres fram. Det gjøres best ved å stikke to fingre i halsen, etter at vedkommende først har drukket et glass vann. Har man tilgang til det, gis vedkommende så medisinsk kull, enten som flytende kullmikstur, eller kullpulver utrørt i litt vann.

Kontakt lege, soppsakkyndig og Giftinformasjonssentralen (tlf: 22 59 13 00). Ved reaksjoner på sopp, skal man alltid kontakte ekspertise. Ring din lokale lege, og kontakt gjerne soppsakkyndig.

Dersom du har mistanke om soppforgiftning, kan det være avgjørende for soppsakkyndig (som ofte blir kontaktet av Giftinformasjonssentralen) å få tak i rester av soppen som ble benyttet under måltidet. Ta derfor vare på disse, dersom de finnes.