Typer forgiftning

Spiss giftslørsoppVi deler gjerne inn soppforgiftninger i 4 grupper, avhengig av hvilken reaksjon de gir.

Noen sopp har cellegifter (hvit og grønn fluesopp, spiss giftslørsopp, sandmorkel), og påvirker lever, nyrer, hjerte og bukspyttkjertel.

Nervegiftene påvirker nervesystemet, og disse stoffene finnes i enkelte fluesopper, gifttraktsopp, vårtrevlesopp og andre trevlesopper.

Den tredje gruppen påvirker mave og tarm (gastro-intestinale virkninger). De finnes blant annet i giftig rødskivesopp, potetrøyksopp, reddiksopper og enkelte risker og kremler.

Den siste typen soppforgiftning skyldes grå blekksopp – som har en antabusliknende effekt når den anvendes sammen med alkohol.