Symptomer

Spiss giftslørsoppDe vanlige reaksjoner på inntak av giftig sopp er generelt ubehag, med kvalme, oppkast og brekninger. Det kan komme relativt kort tid etter måltidet (15 minutter til 2 timer).

Gifter som irriterer fordøyelsessystemet har vanligvis kort latenstid, mens alvorligere gifter gir effekter noe senere (fra 8-10 timer, og opp til 2 uker). Disse sentralvirkende giftene påvirker da indre organer, som nyrer og lever. Symptomene er magesmerter, brekninger og diaré (første fase), mens det så kan komme en periode med tilsynelatende bedring.

Når indre organer påvirkes og ødelegges, kommer symptomer på leverskader (gulsott, ømhet om leveren) og nyreskader (sterk tørste, svekket urinutskillelse). Nervegiftene i f.eks noen av fluesoppene (f.eks rød og panterfluesopp) gir sentralnervøse virkninger. De gir en slags rus, og i tillegg symptomer som øresus, svimmelhet, engstelse, forvirring og motorisk uro, etterfulgt av en lammende fornemmelse i kroppsmuskulaturen. Eventuelt kan man falle bevistløs, med rykninger i armer og ben.