Voksesteder

Morten Jødal i Soppgleder plukket sopp i mange tiår, og gjorde mange observasjoner om hvor man finner sopp, og hvor det kan være bortkastet tid å ferdes. 

I våte somre kommer soppen tidlig, og mot midten av august kan mye allerede ha dukket opp, selv om mengdene gjerne er mindre enn utpå høsten. Kremlene er én av de gruppene (slektene) som det er en del å finne av i august. 

Steinsoppen kan komme tidlig. De kommer av og til i mengder. Da dukker de plutselig opp overalt - og etter en ukes tid forsvinner de like raskt. Etter en varm sommer med mye fuktighet tidlig på høsten kan man håpe på en skikkelig runde med denne "soppens konge". Den brune fluesoppen den pleier å varsle at steinsoppen er på vei.

Soppsesonger tørker fort inn

Når regnet faller om sommeren, kommer soppen tidlig. Avisene skriver da raskt om et kronår for sopp, etter en samtale med en soppekspert. Det går imidlertid ofte en uke eller ti dager etter samtalen mellom journalist og mykolog har funnet sted, til artikkelen kommer på trykk, og i mellomtiden kan soppsesongen ha tørket inn.

Soppen trenger kontinuerlig med vann gjennom sesongen. De enkelte individer har ikke lang levetid, og nye individer må ha fuktighet i bakken for å dukke opp. I både august og september er én uke med god temperatur og tørke, i verste fall også vind, nok til at soppen forsvinner. Det er derfor all grunn til å ta eventuelle meldinger i avisene - om soppår - med en klype salt.

Ikke for gammel skog
De beste soppforekomstene finner dere i passelig gammel skog. Gjerne mellom 20 og 30 år gammel. I skog som er eldre enn dette er det mindre sopp - selv om folk flest, gjerne også soppspesialister, hevder at gammelskog er bra. Det finnes mange arter her, men ikke de store mengdene. Mengder kan man derimot finne i den yngre skogen. Granskog er best, gjerne iblandet løvskog. Mest sopp finnes der det er en blanding av gress og mose på bakken. 

Hold dere unna skog med bregner. Her er det lite sopp. Det samme gjelder granskog med matsyre, her er det sjelden noe annet enn rødgul piggsopp å finne. I både gran- og furuskog med høy blåbær- eller røslyng er det nesten ikke matsopp - bortsett fra litt kremler.

Beitedyr spiser soppen
Sau, ku, rådyr og elg er glade i sopp. Der de holder til er det gjerne lite sopp - særlig rørsopp og poresopp. De tygger i seg det meste av steinsopp, fåresopp og skrubb. Men, de lar stort sett kantarellene (bildet nederst) stå!

Insekter
Insekter er også glade i sopp. Det er larvene av tovinger som gjerne holder til inni soppen, i unge som gamle individer. Men igjen: kantarellene slipper ofte unna angrepene.

Sopp må gjennomskjæres for å oppdage marken. Skjær gjerne mens du er i skogen, og vrak ubrukelig sopp umiddelbart!

Kantarell