Soppsesongen 2020

Soppsesongen 2020 er i full gang. I våte somre kommer soppen tidlig, og nå mot midten av august kan mye allerede ha dukket opp, selv om mengdene gjerne er mindre enn utpå høsten. Det er nå både gode matsopper å finne, men også noen av de dødelig giftige artene har dukket opp. Kremlene (bildet) er én av de gruppene (slektene) som det er en del å finne av nå. 

Vinrød kremle