Soppsesongen 2017


Soppsesongen 2017 er i gang. Det har vært sopp i bortimot et par måneder nå, og folk har funnet en god del kantareller og steinsopp. Og mye annet. Sopp er imidlertid nesten bare vann, og det trengs jevnt med nedbør for å gi gode forhold. Generelt er én uke tørke på sommeren nok til å stoppe soppens utvikling. 

I deler av landet har det kommet rikelig med nedbør i sommer, mens det har vært tørrere andre steder. Soppsesongen så langt er derfor meget variabel; fra ingenting til det atskillig bedre. 

Fra Molde får vi meldinger om bra med steinsopp rundt den 20. juli, og det kan gjelde store deler av Vestlandet. 

Steinsopp