Sopp-DVD

Sopp-DVD

Det tar tid å lære sopp. Gjerne mange år, for å bli virkelig god. Noe av bakgrunnen er at vi ikke finner soppen hvert år, at det er stor individuell variasjon fra individ til individ av samme art, at ung og gammel sopp ikke alltid likner hverandre, og at det rett og slett er små og vanskelige forskjeller mellom artene.

For å lære seg sopp, er det lurt å ta et kurs, og kjøpe seg flere soppbøker. Soppgleder har fått laget en sopp-DVD, hvor vi presenterer de viktigste matsoppartene, og de viktigste virkelig farlige giftsoppene. Her filmes soppen fra alle vinkler, og kameraet dveler lenge ved alle detaljer. Bildene er sylskarpe. Vi forklarer de viktigste kjennetegnene, og prater litt om forvekslingsarter, hvor soppen vokser, sesong, og bruken til mat.

Pris er kr 150,-, pluss porto.