Giftsopp

I begynnelsen av september 2016 er det ennå noen få hvite fluesopper å finne på Østlandet, men sesongen for denne arten er nær slutt. 

Hvit fluesopp er stort sett kritt hvit, men kan få et litt gulaktig preg på hatten når den blir gammel. Hatten er hvit, skivene er hvite, ringen er hvit, og sliren er hvit. Den store sliren står ofte ned i mose eller annen vegetasjon, og kan være vanskelig å se. På bildet nedenfor har jeg gravd fram sliren, slik at den er synlig. Lukten er ubehagelig. Den trives best i gammel granskog.

Hvit fluesopp


Spiss giftslørsopp

Det har også vært mye spiss giftslørsopp i august, men også denne arten går mot slutten nå i begynnelsen av september. Denne arten vokser gjerne i gammel blåbærgranskog. Den kjennes best på en spiss hatt, som ikke alltid er like utpreget. Skivene er brune, og stilken har ofte slike gulaktige belter som vist på dette bildet. Det er imidlertid ikke alltid like lett å se disse beltene. 

En god regel kan være å holde seg unna alle skivesopp med brune skiver. Da går man glipp av rimsoppen, men denne går det an å lære seg separat.