Giftsopp

De aller farligste soppene dukker vanligvis opp i august. Vi er mest redd for hvit fluesopp, og spiss giftslørsopp. Begge trives i gammel granskog. Soppgleder har vært lite ute i soppskogen (10. august), men starter sesongen om noen dager. Vi får imidlertid inn rapporter om begge disse artene, så vær spesielt oppmerksomme på dem.

Hvit fluesopp


Hvit fluesopp
(venstre) er temmelig hvit overalt: slire, stilk, ring, skiver og hatt. På bildet sees slira godt, men ofte befinner denne seg nede i mose og lyng, og kan ikke sees. Den lukter ubehagelig. 

Spiss giftslørsoppSpiss giftslørsopp (høyre) har brune skiver, en pukkel på hatten, og gjerne noen gulaktige belter på stilken. Som alle slørsopper har den fine tråder mellom hattkanten og stilken, men disse sees ofte ikke når soppen er godt utvokst. 

Bruk gode soppbøker for å identifisere begge disse artene.