Giftsopp

De aller farligste soppene dukker vanligvis opp i august. Vi er mest redde for hvit fluesopp, og spiss giftslørsopp. Begge trives i gammel granskog. Soppgleder fant ett eksemplar av hvit fluesopp i Østmarka den 21. august, så de farlige giftsoppene har kommet. Vær derfor spesielt oppmerksomme på dem begge. De generelle reglene er: 1) unngå alle helt hvite skivesopper, og 2) unngå alle skivesopper med brune skiver. Da er disse to soppene ryddet av veien. 

Hvit fluesopp


Hvit fluesopp
(venstre) er temmelig hvit overalt: slire, stilk, ring, skiver og hatt. På bildet sees slira godt, men ofte befinner denne seg nede i mose og lyng, og kan ikke sees. Den lukter ubehagelig. 

Spiss giftslørsoppSpiss giftslørsopp (høyre) har brune skiver, en pukkel på hatten, og gjerne noen gulaktige belter på stilken. Som alle slørsopper har den fine tråder mellom hattkanten og stilken, men disse sees ofte ikke når soppen er godt utvokst. 

Bruk gode soppbøker for å identifisere begge disse artene.