Giftsopp

I slutten av juli 2020 dukket noen av de giftigste soppene opp. Det handlet spesielt om spiss giftslørsopp. I tillegg er det rundt 14de august noe brun fluesopp, og sjeldent også enkelte røde fluesopper. 

Vi er mest redde for hvit fluesopp, og spiss giftslørsopp - fordi disse er så vanlige. Begge trives i gammel granskog. Vær derfor spesielt oppmerksomme på dem begge. De generelle reglene er: 1) unngå alle helt hvite skivesopper, og 2) unngå alle skivesopper med brune skiver. Da er disse to soppene ryddet av veien. 

Hvit fluesopp


Hvit fluesopp
(venstre) er temmelig hvit overalt: slire, stilk, ring, skiver og hatt. På bildet sees slira godt, men ofte befinner denne seg nede i mose og lyng, og kan ikke sees. Den lukter ubehagelig. 

Spiss giftslørsoppSpiss giftslørsopp (høyre) har brune skiver, en pukkel på hatten, og gjerne noen gulaktige belter på stilken. Som alle slørsopper har den fine tråder mellom hattkanten og stilken, men disse sees ofte ikke når soppen er godt utvokst. 

Bruk gode soppbøker for å identifisere begge disse artene.

Under "forvekslinger" har jeg skrevet om sammenblandingen mellom stubbeskjellsopp og flatklokkehatt. Ta en titt på denne beskrivelsen.