Matsopp

Soppsesongen 2016 er nå fullmoden, i begynnelsen av september. Det har vært rikelig med matsopp de siste ukene av august, i hele landet. Mange har funnet steinsopp, og det har vært eventyrlig med ekte kantareller. Både gul trompetsopp og traktkantareller var store i slutten av august. Det har vært en svært god sesong for matriskene, men ikke fullt så mye kremler

I Østmarka var det de siste dagene av august en god del unge steinsopp å finne. Muligens vil den første uken av september by på denne arten i denne delen av landet, hvis det da ikke tørker helt inn. 

Det vil fortsatt komme nedbør i hele landet de ti første dagene av september, bortsett fra på Østlandet. Vi må derfor forvente at soppsesongen fortsetter på Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge. På Østlandet derimot vil det nå tørke inn, og soppen forsvinne. Det ligger ikke an til at september blir noen "sopptember" på Øst- og Sørlandet. Slik har det mer eller mindre vært de siste 15 årene.

Ekte kantarell