Generelt

Ekte kantarell


Morten Jødal i Soppgleder har plukket sopp i mange tiår. Jeg har gjort meg mange observasjoner om hvor jeg finner sopp, og hvor det er mye bortkastet tid å ferdes. Nedenfor deler jeg noen av mine erfaringer:


Soppsesonger tørker fort inn

Når regnet faller om sommeren, kommer soppen tidlig. Avisene skriver da raskt om et kronår for sopp, etter en samtale med en soppekspert. Det går imidlertid ofte en uke eller ti dager etter samtalen mellom journalist og mykolog har funnet sted, til artikkelen kommer på trykk, og i mellomtiden kan soppsesongen ha tørket inn.

Soppen trenger kontinuerlig med vann gjennom sesongen. De enkelte individer har ikke lang levetid, og nye individer må ha fuktighet i bakken for å dukke opp. I både august og september er én uke med god temperatur og tørke, i verste fall også vind, nok til at soppen forsvinner. Det er derfor all grunn til å ta eventuelle meldinger i avisene - om soppår - med en klype salt.

Ikke for gammel skog
De beste soppforekomstene finner dere i passelig gammel skog. Gjerne fra 20-30 år gammel. I gammel skog er det mindre sopp - selv om folk flest, gjerne også soppspesialister, hevder at gammelskog er bra. Det finnes mange arter her, men ikke de store mengdene. Slike kan hentes i den yngre skogen. Granskog er best, gjerne iblandet løvskog. Mest sopp finnes der det er en blanding av gress og mose på bakken. 

Hold dere unna
skog med bregner. Her er det lite sopp. Det samme gjelder granskog med matsyre, her er det sjeldent noe annet enn rødgul piggsopp å finne. I både gran- og furuskog med høy blåbær- eller røslyng er det nesten ikke matsopp - bortsett fra litt kremler.

Beitedyr spiser soppen
Sau, ku, rådyr og elg er glade i sopp. Der de holder til er det gjerne lite sopp - særlig rørsopp og poresopp. De tygger i seg det meste av steinsopp, fåresopp og skrubb. Men, de lar stort sett kantarellene stå!

Insekter
Insekter er også glade i sopp. Det er larvene av tovinger som gjerne holder til inni soppen, i unge som gamle individer. Men igjen: kantarellene slipper helst unna angrepene.

Sopp må gjennomskjæres for å oppdage marken. Gjør det til skogs, og vrak ubrukelig sopp umiddelbart.