Vest-Agder

Sjampinjong

Kristiansand

Arr: Blomkålsoppen
Sted: Agder naturmuseum og botanisk hage
Datoer: Alle søndager fom 26/8 tom 7/10
Tid: Kl 14-16 (2/9: 12-16)

Mandal
Arr: Blomkålsoppen
Sted: Drivhuset ved Risøbank
Dato: Søndag 9/9
Tid: Kl 14-16