Vest-Agder

Sjampinjong

Kristiansand

Arr: Blomkålsoppen
Lørdag 27/8: P-plass Kjerrane (hundeklubbens hus). Kl 16-17
Søndag 4/9: Agder naturmuseum, kl 12-16
Torsdag 15/9: P-plass ved idrettsplassen ved Prestheia skole, kl 19.30-20

Mandal
Arr: Blomkålsoppen
Søndag 28/8: Harkmark barnehage, kl 14-15 (etter sopptur med start kl 12)
Søndag 4/9: Drivhuset ved Risøbank, kl 13-14 (Soppens dag)