Sør-Trøndelag

Parasollsopp


Trondheim
Arr: Mattilsynet
Sted: Mattilsynets lokaler, Tungasletta 2, 5. etg.
Datoer og tid: Hver mandag i soppsesongen, etter avtale (ring!)

Trondheim
Arr: Trondheim Sopp- og nyttevekstforening
Tid: Alle dager fra 14-17, bortsett fra 4/9: 11-16
Søndag 21/8: P-plass Skogly ved Ringvål (søndag 21. august)
Søndag 28/8: P-plass ved Ferista ved Theisendammen 
Søndag 4/9: P-plass ved Haukvannet 
Søndag 11/9: P-plass Kumlokket ved Øvre Fjellseter 
Søndag 18/9: P-plass Bekken i Estenstadmarka 
Søndag 25/9: P-plass ved Fjellseter i Bymarka