Nordland

Fløyelsrørsopp

Mosjøen
Arr: Helgeland sopp- og nyttevekstforening
Sted: Litjenget, ved P-plassen til Mosåsen/Mosjøen
Dato: Lørdagene 13/8, 3/9 og 24/9
Tid: Kl 13-15

Mosjøen
Arr: Helgeland sopp- og nyttevekstforening
Sted: Mosåsen
Dato: Søndag 4. september (Soppens dag)
Tid: ????

Mosjøen
Arr: Helgeland sopp- og nyttevekstforening
Sted: Idrettshuset på Kjerstad
Dato: Søndagene 14/8 og 25/9
Tid: Kl 13-15

Bodø
Arr: Salten naturlag
Sted: P-plassen, Maskinisten
Dato: Søndagene 14/8, 18/9 og 25/9
Tid: Kl. 15-16

Bodø
Arr: Salten Naturlag
Sted: Nordsia grendehus på Skaug
Dato: Lørdag 27. august
Tid: Kl. 12-15

Bodø - kontroll etter soppturer
Arr: Salten Naturlag
Torsdag 1/9: Skihytta ved Hopen, kl 19.45-20.45 
Søndag 4/9: Saltstraumen (Malmstraumfestivalen), kl 14-15 
Mandag 5/9: Kraftstasjonen ved Heggemoen, kl 19.45-20.45 
Mandag 12/9: Arlia p-plass, Soløyvannsveien, kl 19.45-20.45 
Torsdag 15/9: Bestemorstua, Bestemorenga, kl 19.45-20.45 

Fauske
Arr: Salten Naturlag
Sted: Klungsetstua
Dato: Lørdag 10. september
Tid: Kl. 15-17

Sortland
Arrangør: Mattilsynet
Sted: Nordre Frydenlund allé 6A
Datoer: I arbeidstida, etter avtale
Tid: I arbeidstida, etter avtale