Troms

Tromsø
Arr: Tromsø Soppforening
Sted: Tromsø museum
Datoer: Søndager fra og med 12. august, til og med 16. september 
Tid: Kl. 16-18

Tromsø
Arr: Tromsø soppforening
Sted: Charlottenlund
Dato: Onsdag 22. august
Tid: Kl 16.30 (tur). Kontroll kl 18.30

Tromsø
Arr: Tromsø soppforening
Sted: Skibotn feltstasjon
Dato: Søndag 26. august
Tid: Kl. 10-12

Tromsø
Arr: Tromsø soppforening
Sted: Tønsvika
Dato: Onsdag 29. august
Tid: Kl 16.30 (tur). Kontroll fra kl 18.30

Storslett
Arr: Mattilsynet i Nord-Troms
Sted: Lyngsmark 2, Storslett
Datoer og tid: Etter avtale i arbeidstiden
(litt uklart om de gjennomfører dette - ring dem)

Tromsø
Arr: Mattilsynet i Tromsø
Sted: Deres lokaler, tlf: 77679450
Datoer og tid: I arbeidstiden, etter avtale

Finnsnes
Arr: Mattilsynet i Midt-Troms
Sted: Storgata 46, 9300 Finnsnes
Datoer og tid: Etter avtale i arbeidstiden
(litt uklart om de skal gjennomføre dette - ring dem)

Korallsopp