Velkommen

Det er høst 2016, og vi er i begynnelsen av september. Etter mye regn i august, er det nå en god soppsesong i det aller meste av landet. Det meldes imidlertid ikke regn de første 10 dagene på Østlandet, hvilket innebærer at også denne soppsesongen vil tørke inn østpå. 

SteinsoppSteinsoppen har det vært litt å finne av på Østlandet i midten av august, men så forsvant den. Kanskje kommer den tilbake første uken av september - for det har vært ganske mange unge, faste eksemplarer å finne øst for Oslo de siste dagene i august. 

Det finnes også ekte kantarellrødskrubb, lys piggsopp, kremler og matrisker, og mye annet. I august var det rikelig med både hvit fluesopp og spiss giftslørsopp i de delene av landet hvor de vokser, men begge disse dødelig giftige artene er i ferd med å forsvinne.  

Soppkontrollene for 2016 er lagt inn, hvor også alle kontroller på Bondens marked er tatt med. 

Høstens åpne soppkurs er ført inn på disse sidene, og vi har mottatt mange påmeldinger. Flere av kursene har vært fulltegnet, men det er ledige plasser på de kursene som følger utover i september.